หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > แบบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต)
แบบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-11-18 20:55:38


ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต) เข้าตอบแบบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ฯ เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ประกอบการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2566 เช่นเดียวกัน
ลิงก์แยกตามกลุ่ม ดังนี้ 

"กลุ่มตัวแทนนักศึกษา" https://forms.gle/r49fTbvzgiNgLs5b8

"กลุ่มตัวแทนศิษย์เก่า"  https://forms.gle/N1Y9QC8PoPYQoVBT9

"กลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต" https://forms.gle/uYwVBEXVDC2ua2nB9

**ตอบแบบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566**

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ และสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ ขอบคุณค่ะ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home