หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ขอเชิญเข้าตอบแบบสอบถาม online "การรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
ขอเชิญเข้าตอบแบบสอบถาม online "การรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-20 00:34:24


ขอเชิญ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ตอบแบบสอบถามออนไลน์
"การรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แะคณะศิลปกรรมศาสตร์"

โดยแบ่งเป็น
- ระดับมหาวิทยาลัย https://forms.gle/v6tAutMJNvTAbMgt7
- ระดับคณะ https://forms.gle/e1PPQg2TUYa88BzN6

**สามารถตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้นะคะ**

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home