หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > เปิดจอง ตัดชุดครุย
เปิดจอง ตัดชุดครุย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 18:57:48

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ปิ ด จ อ ง ตั ด ชุดครุย

รอบที่ 1 วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

รอบที่ 2 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลังปีการศึกษา 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่ #สำนักทรัพย์สินและรายได้
????โทร 02-160-1475
????https://www.facebook.com/multimedia.ssru?mibextid=LQQJ4d
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home