หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-06 15:46:41

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนจองวันถ่ายภาพ และชำระเงินด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://ssru-bamshop.com/ 

และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการถ่ายภาพขอให้นักศึกษาทุกคนมาตามเวลาที่กำหนด 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงวันนัดถ่ายภาพกรุณาติดต่อ 02-160-1308 เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home