หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา (Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา (Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-02-04 15:05:39


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota)

ทุกสาขาวิชา ดังนี้

6618 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ (สมัครฟรี!!ติดต่อแอดมิน)

6601 สาขาวิชาจิตรกรรม

6617 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น

6613 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

6611 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)

6616 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

6606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

***สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

***ระเบียบการสมัคร https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/m4eeq1jq.pdf

*** ติดต่อสอบถาม อินบ็อก เพจ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ โทร. 02-160-1388-94 ต่อ 103 – 105

 #ssrutcas65 #tcas65 #สวนสุนันทา #ศิลปกรรมสวนสุนันทา #ssru
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home