หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-21 14:47:10


แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

คณะศิลปกรรมาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าตอบแบบสอบถาม


คลิก --> https://qrgo.page.link/5M9c


ขอบคุณค่ะ


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home