หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE > เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-18 21:10:46


เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หัวข้อ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง ” รุ่นที่ 1 อบรมในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 1, 2, 8, 9 และ 15 กรกฏาคม 2566 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ได้ที่ลิงก์  https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home