หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-21 14:39:57

ดาวน์โหลด เล่ม แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561 --> risk plan 2018.pdfเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home