หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (เลือกหน่วยงาน=คณะศิลปกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (เลือกหน่วยงาน=คณะศิลปกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-15 11:36:48


" ช่วยประเมินการบริการของพวกเราหน่อยค่ะ " ???? 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (เลือกหน่วยงาน=คณะศิลปกรรมศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก https://forms.gle/gcrytnowfS5pkHso6

" ขอขอบคุณทุกความเห็น ติ ชม และข้อเสนอแนะ จากทุกท่านค่ะ ???? "


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home