หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-19 11:30:45

- ถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน - 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลิงค์สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ --> https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeTevk.../viewform

(แบบสำรวจนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาในการได้รับฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมความพร้อมของการให้บริการนักศึกษา ขอให้นักศึกษาโปรดตอบข้อมูลที่เป็นจริง)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home