หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศกองพัฒนานศ. > สำรวจความพร้อมของนักศึกษาในการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาในการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 19:47:30

ประกาศ!! ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกคน!!ทุกชั้นปี!!

(ยกเว้น นักศึกษา ศูนย์อุดรฯ และ ศูนย์ระนอง)

โปรดกรอกข้อมูลแบบสำรวจตามลิงก์ดังกล่าวนี้ --> https://forms.gle/gkhXJaK9Cnmem6Sc6 เพื่อสำรวจความพร้อมของนักศึกษาในการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

หรือ scan QR CODE ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะ

Credit : ประกาศจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home