หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลเพื่อขอคืนเงินค่าเทอม 1/2564
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลเพื่อขอคืนเงินค่าเทอม 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-23 10:46:22


ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อด้านล่าง

กรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม QR code เพื่อให้คณะดำเนินการ

ขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ต่อไปค่ะ

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home