หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชม การแสดงดนตรีเดี่ยว “PARTY ON COVID-19 SSRU MUSIC SHOW
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน รับชม การแสดงดนตรีเดี ...
10 พ.ย. 64 - 11 พ.ย. 64
streaming on Facebook Fanpage
poster กิจกรรมคีตะ กะ Dance SSRU Contest 2022
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
14 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคง
ขอเชิญชวน ทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคงในวันที่ 16 ...
16 มี.ค. 65
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กำหนดการพิธีเปิดงานนิทรรศการและการประกาศรางวัล การประกวด โครงการไทยทะยาน
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
4 เม.ย. 65
ช่างชุ่ย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
(ออกแบบสิ่งพิมพ์: อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร)OACSSRU X SPACE SSRU เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะ ...
6 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65
โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
6 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
SSRUmusic Podcast EP.9
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
7 พ.ค. 65
facebook panpage
SSRU Music Conference & Workshop (“The Future Virtuoso”)
ร่วมฟังเส้นทางดนตรี แนวคิดและอนาคต จากนัก Saxophone รุ่นใหม่ แต่มากด้วยประสบการณ์ คณะศิลปกรรมศา ...
9 พ.ค. 65
Live
นิทรรศกาลศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2565 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4 สาขาวิชาจิตรกรรม
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
18 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65
ช่างชุ่ย
ขอเชิญชมฟรี LIVE : สวนสุนันทา พารุ่ง รอบ 4 รับตรงอิสระ
เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการ ...
20 พ.ค. 65
online
กิจกรรมปัจจุบัน