หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์
...
7 ก.ค. 64
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการป ...
10 ก.ค. 64
facebook fanpage
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง( ...
16 ต.ค. 64
online
แนะแนวออนไลน์ หัวข้อ Fashion and Textile Design จากเครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
30 ต.ค. 64
online on Facebook Fanpage
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ 7สี7ศอก รูปแบบออนไลน์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เปิดศักราชใหม่ไปกับเรา จากสิ่งที่ถูกสรรสร้างขึ้น โดย ชาวนิเทศศิลป์รุ่นที่30...ขอเชิญทุกท่าน ชม  ...
8 พ.ย. 64
streaming on Facebook Fanpage
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชม การแสดงดนตรีเดี่ยว “PARTY ON COVID-19 SSRU MUSIC SHOW
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน รับชม การแสดงดนตรีเดี ...
10 พ.ย. 64 - 11 พ.ย. 64
streaming on Facebook Fanpage
poster กิจกรรมคีตะ กะ Dance SSRU Contest 2022
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
14 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต (นักร้องศิษย์เก่าศิลปะการละคร)
ไปให้กำลังใจ "พี่บี ชุตินันท์" ศิษย์เก่าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสร ...
5 ก.พ. 65
วัดยางบางจาก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคง
ขอเชิญชวน ทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคงในวันที่ 16 ...
16 มี.ค. 65
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กำหนดการพิธีเปิดงานนิทรรศการและการประกาศรางวัล การประกวด โครงการไทยทะยาน
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
4 เม.ย. 65
ช่างชุ่ย
กิจกรรมปัจจุบัน