หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
(ออกแบบสิ่งพิมพ์: อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร)OACSSRU X SPACE SSRU เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะ ...
6 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65
โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
6 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
SSRUmusic Podcast EP.9
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
7 พ.ค. 65
facebook panpage
SSRU Music Conference & Workshop (“The Future Virtuoso”)
ร่วมฟังเส้นทางดนตรี แนวคิดและอนาคต จากนัก Saxophone รุ่นใหม่ แต่มากด้วยประสบการณ์ คณะศิลปกรรมศา ...
9 พ.ค. 65
Live
ขอเชิญชมฟรี LIVE : สวนสุนันทา พารุ่ง รอบ 4 รับตรงอิสระ
เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการ ...
20 พ.ค. 65
online
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
5 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRUmusic Podcast EP.10
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
19 มิ.ย. 65
facebook panpage
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มาแล้วที่น้องๆหลายคนรอคอย…. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศิลปกรร ...
5 ก.ค. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
** เลื่อนมาจากเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.fa ...
11 ก.ค. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Let’s create ภาคตะวันออก
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
6 ส.ค. 65
ลานกิจกรรมชั้น 1 Central Plaza ชลบุรี
กิจกรรมปัจจุบัน