หน้าหลัก > กิจกรรม

Poster - Workshop : Creative Draping โดย Sensei Morimoto Satoshi
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
8 ส.ค. 65
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวที เรื่อง รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีเรื่อง เปิดโปง โกงตาย
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ประจำปีพุทธศักราช 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
16 ต.ค. 65
หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชม การแสดงดนตรี “Break the beat"
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน รับชม การแสดงดนตรี&nb ...
18 ต.ค. 65
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ “กึ๊กกึ๋ย โชว์กึ๋น”
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของเชิญชวนมักเกิลและเหล่าผู้วิเศษมานั่งฟังเพลง ชมการแสดงรับลมหนาวด้ ...
26 ต.ค. 65
งานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชม การแสดงดนตรี “SSRU Ensemble"
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน รับชม การแสดงดนตรี&nb ...
31 ต.ค. 65
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชม การแสดงดนตรี “Recital"
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน รับชม การแสดงดนตรี&nb ...
2 พ.ย. 65 - 4 พ.ย. 65
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE
การกลับมาของงาน The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE   ...
5 พ.ย. 65
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ชั้น 4 ห้องสตูดิโอ
กิจกรรมปัจจุบัน