หน้าหลัก > กิจกรรม

ละครเวทีเรื่อง VOGUE ท่า วาด ฝัน
ละครเวทีเรื่อง VOGUE ท่า วาด ฝันรอบการแสดงวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 17:00 น.บัตรราคา 89 บาท ...
19 มี.ค. 66
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
VOGUE ท่า วาด ฝัน
VOGUE ท่า วาด ฝัน มาล่าอาณานิคมและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนไปพร้อมกัน  “คนที่ระบบผลักให้ ...
19 มี.ค. 66
ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 2
SSRU Music Conference & Workshop ‘Mixing & Mastering with Jay Monthon
SSRU Music Conference & Workshop‘Mixing & Mastering with Jay Monthon’.‘เจ ...
22 มี.ค. 66
ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
The Guitar Concert” SSRU Music X PGVIM
“The Guitar Concert” SSRU Music X PGVIM การบรรเลงกีตาร์คลาสสิกจากนักศึกษาภาควิชากีตาร์สถ ...
23 มี.ค. 66
ณ.ห้องปฏิบัติการ 58G00 ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์
VCD DESIGN WEEK 2023
"VCD DESIGN WEEK 2023" โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME)
การสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2566
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2566โดยนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศ ...
1 เม.ย. 66 - 2 เม.ย. 66
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เชิญชมผลงาน อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ใน "Heliophile"
เชิญชมงานศิลป์ ผลงาน อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน“Heliophile" Group Art Exhibition เข้าชมได ...
5 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
นิทรรศการ HUMAN LENS (เลนส์มนุษย์)
เรียนเชิญชมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
18 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ขอเชิญฟัง ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร เสวนาในหัวข้อ “Pack to the Future บรรจุภัณฑ์สู่อนาคตที่ยั่งยืน”
19 พฤษภาคม นี้!! "มาร่วมจุดประกายไอเดีย ต่อยอดสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตไปด้วยกัน"ขอเชิญพบกับ ...
19 พ.ค. 66
TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง
SSRU Music Conference & Workshop ‘YASUAKI HIURA’ Recital and Masterclass
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเสนอ SSRU Music Conference & ...
6 มิ.ย. 66
ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมปัจจุบัน