หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการค่ายจริยธรรมวิชาชีพดนตรี
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
20 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Workshop Pattern & Draping Technique
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
28 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
ไหว้ครูสาขาวิชาดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
30 ส.ค. 61
ไหว้ครูสาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
31 ส.ค. 61
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4
"จุดประกายความมันส์" กิจกรรมแนะนำความรู้อาชีพทางดนตรี
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
14 ก.ย. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 (อาคาร 58) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง I am
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
12 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "I am"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
14 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "I am"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
นาฏยสร้างสรรค์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
20 ต.ค. 61
โรงละครแห่งชาติ
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "อลหม่านหลังบ้านทรายทอง"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมปัจจุบัน