หน้าหลัก > กิจกรรม

ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง อลหม่านหลังบ้านทรายทอง
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
งานเฉลิมฉลองการครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดบ้านศิลปกรรม 2561
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Music Conference & Workshop ( An Tran Live in Bangkok )
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
22 ม.ค. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
ไหว้ครูครอบครูช่าง สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
24 ม.ค. 62
หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
รับสมัครนักศึกษา รอบ 2 โควตา
1 กุมภาพันธ์ -20 เมษายน 2564สาขาวิชดนตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่(ปริญญาตรี) รอบ 2 โควตา (ประเภทความสามา ...
1 ก.พ. 62 - 20 เม.ย. 64
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ละคร "ภาพรำลึก" ละครเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
15 มี.ค. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
โครงการทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นเมือง ณ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
แหล่งทอผ้าหริภุญชัย
ศิลปกรรมปันน้ำใจ 2562
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมด้านจิตอาสา นำนักศึกษาจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ "ศิลปกรรม ...
18 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
จังหวัดลำปาง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นกีต้าร์ในบทเพลงร็อค
สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นกีต้าร์ในบทเพลงร็อค ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ...
19 มี.ค. 62
ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมปัจจุบัน