หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญร่วมฟังการให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ศิ (ลา) ภรณ์” การผลัดยศศิราภรณ์ในตัวละครโขน เรื่องรามเกียรติ์ วิทยากรโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนวิชานาฏศิลป์ไทยขอเชิญฟังการบรรยายให้ความรู้(แบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ...
13 พ.ย. 63
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
1 มี.ค. 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 ช่วงคณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
31 มี.ค. 64
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิป SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 วันที่ 1
ชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity/videos/749783652394979งานประชาสัมพั ...
31 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิป SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 วันที่ 2
ชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity/videos/1087144978461306งานประชาสัมพ ...
1 เม.ย. 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา
 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ ...
2 เม.ย. 64 - 3 เม.ย. 64
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครรอบ 3มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ ไปกับเรารายวิชา หุ่นจำลอง การทำหุ่นจำลอง  ในโจทย์ ไลฟ์ ...
26 เม.ย. 64 - 26 พ.ค. 64
"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"
7 สาขาวิชาของเรา"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"---------------------------------------- ...
7 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)
7 สาขาวิชาของเรา "สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์" ...
7 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
"สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"
7 สาขาวิชาของเรา โพสต์นี้ขอเสนอ."สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"Motion Infographic นี้ จัดทำโ ...
12 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
กิจกรรมปัจจุบัน