หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)

ขอเชิญชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี โดย กองการสังคีต
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
12 พ.ย. 63 - 12 ม.ค. 43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมย้อนหลัง