หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา > ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "I am"
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "I am"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home