หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา > ละครเวทีเรื่อง แผนสังหาร
ละครเวทีเรื่อง แผนสังหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
8 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home