หน้าหลัก > กิจกรรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น > แนะแนวออนไลน์ หัวข้อ Fashion and Textile Design จากเครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย
แนะแนวออนไลน์ หัวข้อ Fashion and Textile Design จากเครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
30 ต.ค. 64
online on Facebook Fanpageเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home