หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาจิตรกรรม > นิทรรศกาลศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2565 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4 สาขาวิชาจิตรกรรม
นิทรรศกาลศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2565 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4 สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
18 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65
ช่างชุ่ย


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home