หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา > ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
6 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65
โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์


(ออกแบบสิ่งพิมพ์: อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร)


OACSSRU X SPACE SSRU เสนอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา 

"ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)

———————————————————————————

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จำนวน 40 คน

ค่าลงทะเบียน 1500.- บาท (ชำระเงินก่อน 15 เมษายน 2565 ลดค่าลงทะเบียนเหลือ 1,200 บาท) โดยสมัครได้ที่ https://forms.gle/2fi7zf8FQJa3GiH79  ***(โปรดแนบใบเสร็จมาพร้อมกับการลงทะเบียน)

หมดเขตการรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน สิ้นสุดภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 

ฟรี!!! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมการแสดงเดี่ยว "Lanna Dream: The Slum Star" A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook

****ชำระเงินได้ทางเลขบัญชี 0747568095 ชื่อบัญชี สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ กุสุมา เทพรักษ์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง (คุณกัน) เบอร์โทร: 088 9626159

FACEBOOK : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ SSRU THEATRE

#OACSSRU#SSRUTHEATRE#SPACESSRU#สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#ซอฟ้อนฮ่วมสมัย#โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิต#SIRISOOKDANCETHEATRE 


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home