หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชม การแสดงดนตรีเดี่ยว “PARTY ON COVID-19 SSRU MUSIC SHOW
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชม การแสดงดนตรีเดี่ยว “PARTY ON COVID-19 SSRU MUSIC SHOW

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
10 พ.ย. 64 - 11 พ.ย. 64
streaming on Facebook Fanpage

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอเชิญทุกท่าน รับชม การแสดงดนตรีเดี่ยว

 “PARTY ON COVID-19 SSRU MUSIC SHOW”

วันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน 2564 

**วันที่10 พฤศจิกายน 2564
 (ตั้งแต่เวลา 11.00 น.)
 - Voice
 - Guitar classic
**วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
(ตั้งแต่เวลา 11.00 น.)
 - Brass
 - Woodwind
 - Electric guitar
**วันที่12  พฤศจิกายน 2564
(ตั้งแต่เวลา 11.00 น.)
 - Bass
 - Drum Set


Facebook Fanpage : สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home