หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา > เสวนาวิชาการ “Seminar of Acting: เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร“ กับ อัด - อวัช รัตนปิณฑะ
เสวนาวิชาการ “Seminar of Acting: เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร“ กับ อัด - อวัช รัตนปิณฑะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 เม.ย. 67
ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home