หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ > VCD DESIGN WEEK 2023
VCD DESIGN WEEK 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME)

"VCD DESIGN WEEK 2023" โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2566
เชิญชมนิทรรศการ 23 Point 5 : Pattern Design Exhibition
เชิญชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม #WORKSHOP
"แพทเทิร์นสีไม้ด้วยตนเอง : การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคสีไม้ "
วันที่ 27 - 28 มี.ค. 66
"สร้างสรรค์ลายผ้าจากตัวปั้ม : การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคตราปั้ม"
วันที่ 29 - 30 มี.ค. 66
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1
ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME) สามเสน

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home