หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา > ละคร "ภาพรำลึก" ละครเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
ละคร "ภาพรำลึก" ละครเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
15 มี.ค. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home