หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
10 ก.ค. 64
facebook fanpage

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน https://www.facebook.com/ssru.stu

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อเช็คชื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน 6 หน่วย ในวันดังกล่าว


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home