หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ > คลิป SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 วันที่ 1
คลิป SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 วันที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
31 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity/videos/749783652394979


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home