หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา > สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
13 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64

7 สาขาวิชาของเรา 

"สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์"
----------------------------------------
Motion Infographic นี้ จัดทำโดย
-นายสุวรรธน์ เกษเกษม
-นางสาวชฎาภร ศรีภมร
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
----------------------------------------

7-15 พค.64

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64 ระดับปริญญาครี (ภาคปกติ)
รอบ 3 admission 1 และ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมัครเลย คลิก https://student.mytcas.com/
7 สาขาวิชา ชอบอะไร อยากเรียนอะไร อย่ารอช้า
???? สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

???? สาขาวิชาจิตรกรรม

???? สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

???? สาขาวิชาดนตรี

???? สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

???? สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

???? สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)

สามารถรับชม ได้ที่นี้!!

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th