หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบช่อไม้แสดงความยินดี กับ อ.ดร.มาธุสร แข็งขัน ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-11-20 20:00:16
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย อ.ณัฐสุร เตชะวิริยะทวี ...
2022-07-17 17:45:15
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอป ...
2021-06-23 14:49:21
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2564 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็ ...
2021-05-21 18:24:56
การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนกา ...
2021-05-21 17:21:25
นายธนพนธ์ อินสุภะ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายธนพนธ์ อินสุภะนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัล "เหรียญท ...
2021-05-15 14:36:09
one stop service ปิดให้บริการชั่วคราวนะค่าา ????
one stop service ปิดให้บริการชั่วคราวนะค่าา คณะศิลปกรรมศาสตร์website : https://far.ssru.ac.thtwitter ...
2021-05-15 14:32:16
แจ้งการปรับเปลี่ยน การลงทะเบียน
Faculty of Fine and Applied Artswebsite : https://far.ssru.ac.thtwitter : https://twitter.com/pr_far ...
2021-05-15 14:26:19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อติดตามการดำเนิน
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่2/2564 แบบออนไลน ...
2021-05-15 14:12:17
นายภัทรวุธ จุลพันธ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายภัทรวุธ จุลพันธ์นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปก ...
2021-05-15 13:51:58
ข่าวปัจจุบัน