หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษาปลูกประการัง อนุรักษ์ธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการัง และ ...
2018-06-16 13:10:19
สาขาวิชาจิตรกรรม ออกแนะแนว ณ โรงเรียนมัธยม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมี ผู ...
2018-06-16 12:56:46
สอบป้องกัน นักศึกษาปริญญาโท
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ...
2018-06-16 12:53:52
นักศึกษาป.โทสาขาศิลปะการแสดง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช.
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดพิธีลงนามสัญญารับทุ ...
2018-09-26 14:39:54
นักศึกษาจิตรกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายณัฐธวัช พันธุ์สอิ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสต ...
2018-09-26 14:39:42
รับสมัคร ป.โท สาขาศิลปะการแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติม1.  ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561.pdf2. ปฎินการสมัครระดับบัณฑิตศ ...
2018-03-20 16:52:31
ผลงานนักศึกษา การทำอาหารปลอมในรูปแบบที่เรียกว่า window display
วันนี้ขอนำเสนอ "เมนูก๋วยเตี๋ยว" (Fake Food) ผลงานน้องๆนศ.สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นป ...
2018-02-23 15:45:27
ผอ. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อตกลกทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหา ...
2018-09-26 14:39:30
นักเต้นบัลเล่ต์จากประเทศลัตเวีย มาชมการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขวงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปก ...
2018-02-23 15:41:14
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ม.นเรศวร เยือนสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอาจารย์และนิสิต จากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มห ...
2018-09-26 14:39:14
ข่าวปัจจุบัน