หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โชว์ตระการตา นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ณ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้นำ ...
2018-02-23 15:27:34
กิจกรรมต่อเนื่อง บริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาดนตรี สวนสุนันทา ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการดนตรีแก่ชุมชน ณ ...
2018-09-26 14:38:55
โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม่
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบก ...
2018-02-23 15:24:49
เริ่มแล้ว!! การตรวจศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาช ...
2018-02-23 15:22:21
ศิลปกรรม จัดอบรมการจัดการเว็บไซต์สาขาวิชารูปแบบใหม่ พร้อมรับมือก่อนเปิดใช้งานจริงในเดือนมีนาคมนี้
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดจะเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย มา ...
2018-02-23 15:18:49
ความรู้ความสามารถเข้าตา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญ 2 อาจารย์สาขาศิลปะการแสดงไปเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโคร ...
2018-09-26 14:38:27
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเชิญให้มาร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในงาน"มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษ ...
2018-09-26 14:35:57
สวัสดีปีใหม่ 2561 นายกร ทัพพะรังสี
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รอ ...
2018-02-23 15:07:08
ศิลปกรรม ร่วมกับ วิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 The Korea Rousing Association of Art and Culture โดย คุณ KIM DAE JIN ร่วม ...
2018-09-26 14:35:46
ศิลปกรรม เล็งเห็นความสำคัญการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้กับคณาจารย์ จำนวน 2 หัวข้อที่น่าสนใจยิ ...
2018-02-20 12:24:04
ข่าวปัจจุบัน