หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คว้า 2 รางวัล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดผลิตภ ...
2018-09-26 14:35:19
หนาวนี้ “ศิลปกรรมปันน้ำใจ” มอบไออุ่นและความสุข สู่น้องๆในจังหวัดน่าน
วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ศิลปกรรมปันน้ำใจ” ภายใต้โครงการลูกพร ...
2018-01-19 11:03:36
ขอขอบพระคุณ สำหรับการบริจาคสิ่งของ "ศิลปกรรมปันน้ำ"
รายชื่อผู้ให้ความอนุเคราะห์สิ่งของบริจาค ได้แก่1. คุณวิศิษฐา จินดาลัด2. อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศษฐกิจ3 ...
2018-01-19 10:09:15
ขอเชิญร่วมบริจาค กิจกรรม ศิลปกรรมปันน้ำใจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม ศฺลปกรรมปันน้ำใจ ในโครงการลูกพระน ...
2018-01-19 09:38:36
ประชุมร่างหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปะการแสดง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศิลปะการแสดง รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล และอ ...
2018-01-18 20:43:06
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ...
2018-01-18 20:35:26
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะสิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ได้มอบเก ...
2018-09-26 14:34:50
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพ ...
2018-01-18 20:17:28
สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะและกอง
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 มอบให้กับหน่วยงานต่ ...
2018-01-18 20:10:28
ข่าวปัจจุบัน