หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรอ ...
2018-01-18 19:59:54
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สวนสุนันทา 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์เน ...
2018-01-18 19:50:27
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อหารือเรื่องเพื่อพิจาร ...
2018-01-18 19:45:18
ซักซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 2561
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมซักซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ตามโคร ...
2018-01-18 19:35:02
ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ขอเรียนเชิญท่านส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศา ...
2018-01-08 15:50:44
ขอเชิญร่วมงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
กำหนดการ พิธีทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑วันพุธที่   ๕   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ...
2017-12-26 15:24:22
เสวนา หัวข้อ ทำอย่างไรให้ได้งาน โดยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จากเสวนา หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ ...
2017-12-19 20:26:13
ผลงานนักศึกษา การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้นำผลงานการอ ...
2017-12-19 20:20:18
ซื้อแล้วลิขสิทธิ์ “Hermaphrodite” ผลงานสร้างสรรค์ โดย อ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี
จากโครงการ East Meet West ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร ได้นำการแสดงไปแสดง ณ ประเทศสหร ...
2017-12-19 19:56:11
ข่าวปัจจุบัน