หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

จบลงอย่างสวยงาม โครงการ East Meets West
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  - 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร นำโดยอา ...
2018-09-26 14:34:07
งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ KNACK11
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดการแสดงศิลปนิพนธ์ผลงานนักศึก ...
2017-12-19 19:22:10
ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ กำหนดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที ...
2017-12-19 17:19:17
นาฏศิลป์สวนสุนันทา ร่วมงานอาเซียนสัมพันธ์ ณ จ.เพชรบุรี
งานนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังไกลถึงต่างประเทศอีกแล้ว เพราะมีประเทศในระด ...
2017-12-18 19:40:27
สาขาวิชาดนตรี สอบรวมวง 60
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาดนตรี จัดการสอบทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก ภายใต้ชื่องาน SSRU MUSIC SH ...
2017-12-18 19:31:37
สอบมาตรฐานนาฏศิลป์ 60
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย จัดการสอบมาตรฐานวิชานาฏศิลป์ ...
2017-12-18 19:19:19
เริ่มเดินทางแล้ว โครงการ East Meet West
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร ออกเดินทางสู่ส ...
2018-09-26 14:33:38
ประชุมเตรียมงาน 80 ปั สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นัดประชุมกรรมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราช ...
2017-12-18 18:17:43
ภาพการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ การรับนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio 1/1 ปีการศึกษา 2561
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ...
2017-12-18 17:55:15
workshop ในหัวข้อ character design
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2017-12-18 17:06:04
ข่าวปัจจุบัน