หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นาฏศิลป์สวนสุนันทา ร่วมงานอาเซียนสัมพันธ์ ณ จ.เพชรบุรี
งานนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังไกลถึงต่างประเทศอีกแล้ว เพราะมีประเทศในระด ...
2017-12-18 19:40:27
สาขาวิชาดนตรี สอบรวมวง 60
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาดนตรี จัดการสอบทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก ภายใต้ชื่องาน SSRU MUSIC SH ...
2017-12-18 19:31:37
สอบมาตรฐานนาฏศิลป์ 60
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย จัดการสอบมาตรฐานวิชานาฏศิลป์ ...
2017-12-18 19:19:19
เริ่มเดินทางแล้ว โครงการ East Meet West
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร ออกเดินทางสู่ส ...
2018-09-26 14:33:38
ประชุมเตรียมงาน 80 ปั สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นัดประชุมกรรมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราช ...
2017-12-18 18:17:43
ภาพการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ การรับนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio 1/1 ปีการศึกษา 2561
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ...
2017-12-18 17:55:15
workshop ในหัวข้อ character design
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2017-12-18 17:06:04
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ไหว้ครูช่าง 60
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา ...
2017-12-18 16:57:43
การเสวนาโดยนักออกแบบชื่อดังจากต่างประเทศ งานมหกรรมผ้าไหมร่วมเทิดไท้องค์ราชินี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (การละคร) เข้าร่วมฟังการเสวนาโดยนักออกแบบ ...
2017-12-18 16:36:25
ข่าวปัจจุบัน