หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ไหว้ครูช่าง 60
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา ...
2017-12-18 16:57:43
การเสวนาโดยนักออกแบบชื่อดังจากต่างประเทศ งานมหกรรมผ้าไหมร่วมเทิดไท้องค์ราชินี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (การละคร) เข้าร่วมฟังการเสวนาโดยนักออกแบบ ...
2017-12-18 16:36:25
ข่าวปัจจุบัน