หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานี่คือ ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดย..ผศ.นภดล สังวาลเ ...
2021-05-05 18:59:59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ
รอบ 2 มาแล้ววเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามา ...
2021-05-05 18:49:24
รายละเอียดการเปิดจองรอบสอบและอบรม (ออนไลน์)
รายละเอียดการเปิดจองรอบสอบและอบรม (ออนไลน์)อบรมออนไลน์ (เปิดจอง 19 เม.ย. เวลา 10.00 น.)สอบออนไลน์ (เ ...
2021-05-05 18:42:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อ ...
2021-05-05 18:35:46
ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา นายมงคล อิงคุทานนท์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายมงคล อิงคุทานนท์นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลป ...
2021-05-05 18:21:23
มิติใหม่ของการแสดงแฟชั่นโชว์
FASHION SHOW LIVE STREAMS #PART 2"ADEPTATION #9"มิติใหม่ของการแสดงแฟชั่นโชว์ดูได้ทุกที่ทั่ ...
2021-05-05 17:53:38
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมณัฐมล อนุศักดิ์สิริ ( Nattamon Anusaksiri )ศิลปนิพนธ์: สภาวะห้วง ...
2021-05-05 17:37:57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 วันที่ 16 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางออนไล ...
2021-04-29 14:23:35
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ...
2021-04-09 10:19:24
เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ
               เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ดร. เอกพงศ์ อินเ ...
2021-04-09 10:09:05
ข่าวปัจจุบัน