หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานการประชุม
วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2564 มี ผศ.ดร.เอกพงศ์ ...
2021-04-09 10:02:06
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็น &qu ...
2021-04-09 09:53:17
โครงการเตรียมทักษะทางดนตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่ ...
2021-04-06 15:12:29
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ สาขา "อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านศิลปะการแสดง"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจเข้ารับรางวัล "สุวรรณหงส์ทองคำ"   &nb ...
2021-04-09 09:53:45
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 14 บูลเล็ท นักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม
***********************************************************************************************&ldqu ...
2021-04-05 10:48:43
ThaiPBS เข้าสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมและถ่ายทำโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการรำโนรา”
ช่อง ThaiPBS เข้าสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมและถ่ายทำโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการรำโนร ...
2021-04-04 10:48:40
ศิลปะการรำโนรา
วันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการรำโนรา” กับผู้ช่วยศาสตร ...
2021-04-04 10:42:15
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา โดยท่าน ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
เริ่มจ้า กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา โดยท่าน ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และคณะมหาวิทยาลัย ...
2021-04-09 09:54:45
ผลงานของน้องๆสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 1
นี่คือผลงานของน้องๆสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 1 #จิตรกรรมสวนสุนันทาคณะศิลปกรรมศาสตร์website : https: ...
2021-04-04 10:03:39
FVT FASHION V TOGETHER
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมทำงานแฟชั่นโชว์กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางด้านแฟชั่น จัดกิจกร ...
2021-04-02 09:42:36
ข่าวปัจจุบัน