หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

SSRU Open House Online 2021 คณะศิลปกรรมศาสตร์
กว่าจะเป็น SSRU Open House Online 2021 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ...
2021-04-02 09:35:22
เทศกาล SSRU Dance Festival 2021
     ต้อนรับเปิดหลักสูตรใหม่ 2564 ของแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้าง ...
2021-03-31 15:34:09
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทั ...
2021-03-31 10:56:28
สาขาวิชาจิตรกรรม วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจิตรกรรม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 ...
2021-03-31 09:00:25
DID DO DONE THESIS EXHIBITION 2021
Did Do Done - thesis exhibitionเริ่มแล้วววววววววว เตรียมพบกับ! DID DO DONE THESIS EXHIBITION 2021นิท ...
2021-03-29 11:59:31
คณบดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
       ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบร ...
2021-03-29 11:30:18
กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยด้วยศาสตร์ 4 DNA
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสร้างการรับรู้เข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความร ...
2021-03-27 11:46:47
Fashion Design
พวกเราเป็นทั้ง  Designer และเป็น Model ด้วยเลยงานนี้  เยี่ยมเลยค่ะ  ...  Fashion ...
2021-03-27 11:11:30
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการประกวดในเวทีระด ...
2021-03-27 11:05:18
ระหว่างมิตรภาพ และ ภาพวาดแสนแพง คุณจะเลือกอะไร
“ระหว่างมิตรภาพ และ ภาพวาดแสนแพง คุณจะเลือกอะไร”เตรียมพบกับละครเวทีเรื่อง Art ตัวแม่ วัน ...
2021-03-27 10:44:47
ข่าวปัจจุบัน