หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นัดมรณะ Appointment with Death
"ใครสักคน...ต้องลงมือ..."เตรียมพบกับละครเวทีเรื่อง “นัดมรณะ (Appointment with Death) ...
2021-03-27 10:33:23
หอแต๋วแตก THE ORIGINS
 "จุดกำเนิด เกิดตำนาน"เตรียมพบกับละครเวทีเรื่อง “หอแต๋วแตก THE ORIGINS”&n ...
2021-03-27 10:26:04
ศิลปะการรำโนรา
 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ ...
2021-03-25 13:35:36
อิสรชน
ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงสร้างสรรค์อิงประวัติศาสตร์ชุด อิสรชน ของนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาศิลปะการ ...
2021-03-25 11:45:06
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/วิธีการสมัคร คลิ๊ก15 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564การร ...
2021-03-25 09:45:33
โครงการ U2T
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมก ...
2021-03-25 09:18:52
ตรวจผลงานนักศึกษา100%
วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดตรวจงานนักศึกษา ...
2021-03-23 16:07:44
การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน
วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรี จัดอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน" ...
2021-03-23 15:56:35
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข ...
2018-09-19 10:59:59
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบด ...
2018-09-13 14:43:50
ข่าวปัจจุบัน