หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คนทุกคน... ล้วนมีความลับ
"คนทุกคน... ล้วนมีความลับ"เตรียมพบกับละครเวทีเรื่อง นางชฎา วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 ...
2021-03-27 10:41:42
นัดมรณะ Appointment with Death
"ใครสักคน...ต้องลงมือ..."เตรียมพบกับละครเวทีเรื่อง “นัดมรณะ (Appointment with Death) ...
2021-03-27 10:33:23
หอแต๋วแตก THE ORIGINS
 "จุดกำเนิด เกิดตำนาน"เตรียมพบกับละครเวทีเรื่อง “หอแต๋วแตก THE ORIGINS”&n ...
2021-03-27 10:26:04
ศิลปะการรำโนรา
 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ ...
2021-03-25 13:35:36
อิสรชน
ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงสร้างสรรค์อิงประวัติศาสตร์ชุด อิสรชน ของนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาศิลปะการ ...
2021-03-25 11:45:06
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/วิธีการสมัคร คลิ๊ก15 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564การร ...
2021-03-25 09:45:33
โครงการ U2T
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมก ...
2021-03-25 09:18:52
การเตรียมความพร้อมสู่การเเข่งขันดนตรีในระดับสากล
วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรี จัดการบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การเเข่งขันดนตรีใ ...
2021-03-23 16:18:01
ตรวจผลงานนักศึกษา100%
วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดตรวจงานนักศึกษา ...
2021-03-23 16:07:44
การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน
วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรี จัดอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน" ...
2021-03-23 15:56:35
ข่าวปัจจุบัน