หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งสุดท้าย 100% สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปน ...
2018-06-16 15:13:28
Creatpro@2018
เมื่อวันที่ 1-6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ  Faculty of Creative Technology ...
2018-06-16 15:11:23
นักศึกษาอเมริกา นำเสนอผลงานวิจัย โครงการ East Meets West คว้ารางวัลชนะเลิศ สองปีซ้อน!!
นักศึกษาอเมริกาจากโครงการความร่วมมือ  East Meets West ระหว่าง สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศ ...
2018-06-16 13:49:30
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีการสอบป้องกันวิทย ...
2018-06-16 13:47:47
เสพศิลป์ วังสวนสุนันมทา
เมื่อวันที่ 28-29  มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน & ...
2018-09-26 14:41:23
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนา หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนาหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”คณะศิลปกรรม ...
2018-04-18 15:44:20
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาว ...
2018-04-18 15:29:00
สาขาวิชาจิตรกรรม สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9
สาขาวิชาจิตรกรรม สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้ ...
2018-04-18 15:19:32
นักศึกษาการละครสวนสุนันทา “ชนะเลิศ” Make up & Over สวยส่งต่อความดี รางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!!
นักศึกษาการละครสวนสุนันทา “ชนะเลิศ”Make up & Over สวยส่งต่อความดี รางวัลมูลค่ากว่า 1 ...
2018-09-26 14:40:57
ข่าวปัจจุบัน