หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม
วันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่ ...
2018-04-18 15:06:01
เกือบถึงเส้นชัย ผลงานชิ้นที่ 3 การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม
เกือบถึงเส้นชัย  ผลงานชิ้นที่ 3 การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25 ...
2018-04-18 14:55:54
แฟชั่นดีไซน์ คว้ารางวัลอีกแล้ว ในโครงการ Fashion V Together the Student Fashion Showcas ครั้งที่ 7
แฟชั่นดีไซน์ คว้ารางวัลอีกแล้วในโครงการ Fashion V Together the Student Fashion Showcas ครั้งที่ ...
2018-09-26 14:40:42
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าพบท่านอธิการบดี
รูปภาพเพิ่มเติม นศ.จิตรกรรมเข้าพบท่านอธิการบดี.pdf ...
2018-09-26 14:40:33
ตัดสินรอบแรก การประกวดออกแบบลวดลายผ้า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จ ...
2018-06-16 13:41:38
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ตรวจ thesis (80%)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปน ...
2018-06-16 13:37:30
ประมวลภาพ การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศคึกษา 2561 รอบ portfolio รอบ 2
ประมวลภาพการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ การรับเข้านักศึกษาใหม่ ประจำปการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รอบ 2 ...
2018-06-16 13:34:17
การตรวจศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 2 &nbs ...
2018-06-16 13:27:14
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "พัฒน ...
2018-06-16 13:25:33
งานกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึก สำหรับบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
รูปภาพเพิ่มเติม แจกของที่ระลึกแบบสอบถาม.pdf ...
2018-06-16 13:23:51
ข่าวปัจจุบัน