หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-19 15:03:11
สวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
(ขอบคุณภาพและเนื้อข่าวจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)สวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหาก ...
2021-10-19 14:14:10
"เพราะแฟชั่น...เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน" สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
สวัสดีครับ ผม "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต เฉยพ่วง" หรือ ออ เอ อาจารย์ประจำแขนงการออกแบบแฟ ...
2021-10-19 11:44:29
"คุณสมบัติ ไม่ต้องเก่งมาก มาเรียนรู้ด้วยกัน" สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
สำหรับปีการศึกษา 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย แ ...
2021-10-19 11:34:52
เตรียมพบกับสื่อใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565
ผู้บริหาร อณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ถ่ายทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ...
2021-10-19 11:11:55
สาขาวิชาการอกแบบนิเทศศิลป์ เปิดรับสมัครรอบ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-19 11:00:54
ตราสัญลักษณ์ใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-19 10:54:14
สาขาวิชาจิตรกรรม เปิดรับสมัครรอบ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-18 21:01:43
สื่อนอกนำภาพถ่ายชุดการแสดงรำของนักศึกษาแขนงนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่ผ่าน facebook fanpage
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ภาพชุดการแต่งกายในชุดการแสดงรำของนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2021-10-18 20:48:35
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-18 20:32:21
ข่าวย้อนหลัง