หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

เตรียมพบกับสื่อใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565
ผู้บริหาร อณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ถ่ายทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ...
2021-10-19 11:11:55
สาขาวิชาการอกแบบนิเทศศิลป์ เปิดรับสมัครรอบ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-19 11:00:54
ตราสัญลักษณ์ใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-19 10:54:14
สาขาวิชาจิตรกรรม เปิดรับสมัครรอบ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-18 21:01:43
สื่อนอกนำภาพถ่ายชุดการแสดงรำของนักศึกษาแขนงนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่ผ่าน facebook fanpage
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ภาพชุดการแต่งกายในชุดการแสดงรำของนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2021-10-18 20:48:35
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-18 20:32:21
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-13 11:26:27
ขอแสดงความยินดี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-07 19:05:16
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-09-06 20:59:41
ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม วาดเส้นสร้างสรรค์ สร้าง Character ของตัวเอง
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-09-06 20:56:34
ข่าวย้อนหลัง