หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2024-06-17 13:43:03
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ...
2024-06-17 13:39:04
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 /2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ...
2024-06-17 13:26:32
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-06-14 16:57:17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ผศ.ดร.เอ ...
2024-06-14 16:24:26
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ SSRU Digital community
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SSRU Digital community จั ...
2024-06-14 15:06:40
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการและพิธีเปิดโครงการ SSRU Digital communityวันที่ 14 พฤษภาคม 2 ...
2024-06-04 12:27:31
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริห ...
2024-05-17 16:36:26
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์ลงฐานข้อมูล Scopus
วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเ ...
2024-05-17 15:36:54
ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
วันที่ 23 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นัก ...
2024-05-14 16:02:17
ข่าวย้อนหลัง