หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Coursera”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกั ...
2024-02-21 01:17:34
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกร ...
2024-02-21 00:50:09
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 1”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม &ldq ...
2024-02-21 00:36:32
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์โดย Bloomsbury
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ...
2024-02-21 00:15:49
คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หั ...
2024-02-20 18:07:58
ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้ ...
2024-02-20 17:56:36
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งานระบบ SSRU SMART APPLICATION”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ...
2024-02-20 15:57:19
รวมพลัง จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ประชุมติดตามการเตรียมงาน FunFair ครั้งที่ 2 เพลินเพลินจะ Learn ใจ
วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-02-20 12:42:03
ออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ ออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าประชุมหารือ กับ โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล เพื่อวางแผนการทำความร่วมมือร่วมกัน
วันที่ 30 มกราคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการส ...
2024-02-20 06:18:11
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 30 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการ ...
2024-02-20 06:03:24
ข่าวย้อนหลัง