หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ (Less Waste)”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนา ...
2023-03-28 15:14:44
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม workshop และพิธีเปิดหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม workshop และพิธีเป ...
2023-03-28 12:17:30
ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมกิจกรรม "สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข ...
2023-03-28 12:14:22
แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สอนการแสดง ให้กับนักเรียนชั้นประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โดย ผศ.ดร.กุสุมา เทพ ...
2023-03-28 11:32:03
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2566
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-03-28 11:05:26
ศูนย์ Silo@ssru คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัด workshop ณ ศาลเจ้าหลีตี้เมี้ยว (เยาวราช)
WorkShop "ของที่ระลึก"ผลิตจากการนำผงธูปบดละเอียด อัดขึ้นรูปสร้างลวดลายตัวอักษรมงคล ฮก ลก ซ ...
2023-03-27 13:01:41
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้แก่นักศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญอาจารย์เอกลักษณ์  หนูเงิน (ครูบอล) มาเป็นวิทย ...
2023-03-27 12:34:23
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "สร้างตัวตนให้แตกต่างบนเส้นทางแฟชั่น" เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "สร้า ...
2023-03-27 11:46:35
Contemporary Art Creative Music and Dance Workshop
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ...
2023-03-27 11:19:45
ข่าวย้อนหลัง