หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอก ...
2022-05-10 09:29:41
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอก ...
2022-04-19 10:32:29
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “การสร้างเสียงประกอบในภาพยนตร์
วันที่ 17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ในกับนักศึกษา หัวข้อ &ldq ...
2022-04-18 13:43:00
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญวิทยากรจากจีน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ในรายวิชาการละครเอเชีย โดย ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชา เชิญวิท ...
2022-04-18 13:31:59
Live สัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคง
Live สัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคงพร้อมพบกับวิทยากรจากยูทูปเบอร์มากปร ...
2022-04-18 11:42:02
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือรูปแบบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ กับรักษาการรองอธิการฝ่ายแผนงาน KMITL
วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อม ...
2022-04-18 10:35:15
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร ...
2022-03-17 15:04:59
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบอ ...
2022-03-17 14:32:56
เสวนา บันดาลไทย “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”
ขอเชิญรับฟังการเสวนาจากศิลปินนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ในการเพิ่มมูลค่าม ...
2022-03-16 18:32:56
ข่าวย้อนหลัง