หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

อบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ฟรี!!
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการอ ...
2018-12-15 01:15:06
จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการออกแบบเครื่องแต่งกายในระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการ ...
2018-12-14 18:36:01
การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาดนตรี มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิ ...
2018-12-15 02:22:52
นิเทศศิลป์ ศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ขอเชิญพบกับการสัมมนา ภายใต้ โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ใ ...
2018-12-03 10:36:56
Seminar for International Costumes Design
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายขอเชิญพบกับการสัมมนาแบบอินเตอร์ๆ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการ ...
2018-12-03 10:32:23
ศิลปกรรม จัดอบรม การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นส่วน ...
2018-11-22 11:40:54
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาให้กับบุคลากร
เมื่อวันที่ 29 และ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมการจัดการเว็บไ ...
2018-11-16 10:58:01
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิช ...
2018-11-16 10:06:13
ศิลปกรรม ส่งบุคลากรฝึกบริหารความคิด ณ ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัว ...
2018-10-24 16:39:46
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART และกิจกรรม Open House
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART ภายใต้ concept ...
2018-10-20 10:46:07
ข่าวย้อนหลัง